Nyheter

Vi växer och satsar på framtiden

Sedan starten 2011 har vi etablerat oss som en erkänd aktör i branschen. Vi har gått från en till 12 anställda, vi har uppdrag från Malmö i söder till Luleå i norr och en omsättning på 12 miljoner kronor i senaste bokslutet. Nu är vi redo att ta nästa steg i utvecklingen av företaget. När …

Vi växer och satsar på framtiden Läs mer »

Nu är Enforce igång!

Förra veckan fick vi besök från Örebro Universitet för att diskutera vår medverkan i forskningsprojektet ENFORCE. Inledningsvis utgörs vår del av projektet bland annat av att bidra med provtagning och jordprover som ska analyseras för en mängd olika parametrar i det så kallade PAC-projektet (PAC – Polycykliska aromatiska föreningar). Vi ser fram mot att följa med i detta …

Nu är Enforce igång! Läs mer »

Certifierad provtagning

Vi har nu två konsulter, Emelie och Patrik, som är certifierade för miljöprovtagning i jord och grundvatten varav Emelie även är certifierad för provtagning i ytvatten och sediment.

Ramavtal med Exploateringskontoret i Stockholm

Vi är stolta och glada över att vara en av fem konsulter som har tecknat ramavtal med exploateringskontoret i Stockholm Stad gällande utredningar av förorenade områden. Vi ser fram mot ett givande samarbete och intressanta uppdrag framöver!

Ramavtal med Sveriges Riksbank

Vi är glada över att ha tecknat ramavtal med Riksbanken gällande miljökonsulttjänster.

Enforce

Forskare vid forskningscentrum MTM, Människa-Teknik- Miljö, vid Örebro universitet har fått 48 miljoner kronor för att identifiera okända miljögifter som utgör de största riskerna. Liljemark Consulting är ett av tio företag som deltar i forskningsprojektet. Läs mer om projektet på Örebro Universitets och KK-Stiftelsens hemsidor.

Provtagning av jord på Stockholms badplatser

I maj i år undersökte Liljemark Consulting på uppdrag av miljöförvaltningen föroreningar i mark vid 19 av Stockholms strandbad. Det var ett svettigt jobb där vi totalt grävde mer än 170 ytliga provgropar för hand inom badens gräsytor. Vid sju av baden påträffades föroreningar i halter över stadens platsspecifika riktvärden för parkmark. Bly var vanligast, …

Provtagning av jord på Stockholms badplatser Läs mer »

Ramavtal med Uppsala kommun

Vi är stolta och glada över att vara en av sex konsulter som har tecknat ramavtal med Uppsala kommun gällande utredningar av förorenade områden. Vi ser fram mot ett givande samarbete och intressanta uppdrag framöver!

Vi öppnar i Luleå!

Den 3 oktober tog vi steget och öppnade lokalkontor i Luleå, detta tack vare att Patrik von Heijne började jobba hos oss. Patrik är teknisk licentiat inom tillämpad geologi med inriktning mot provtagnings- och analysstrategier, och har många års erfarenhet av bland annat miljöundersökningar och GIS.

God jul!

God jul och gott nytt 2016 önskar Liljemark Consulting! /Anneli, Birgitta, Britta, Christer, Elin, Emelie, Gunhild, Johanna, Klas och Yemane

Liljemark undersöker vägstationer

Liljemark Consulting har på uppdrag av Svevia AB utfört miljötekniska markundersökningar i olika skeden inom ett stort antal fastigheter med tidigare eller pågående vägstationsverksamheter, och i dagarna utförs fältarbetet för den senaste i raden. Verksamhetshistoriken inom en vägstation är ofta lång och bred, och kan exempelvis inkludera drivmedelshantering, verkstäder och tvätthallar med spolplattor samt hantering …

Liljemark undersöker vägstationer Läs mer »

Beställarstöd hos Exploateringskontoret i Stockholm

Vår Anneli Liljemark har anlitats av Exploateringskontoret i Stockholm som beställarstöd för föroreninagr i mark. Uppdraget omfattar att var på plats 25% hos exploateringskontoret som stöd till deras byggprojektledare och projektutvecklare i några av de många exploateringsprojekt som pågår i staden. Anneli Liljemark har anlitats då beställaren har en vakans och uppdraget pågår till ny …

Beställarstöd hos Exploateringskontoret i Stockholm Läs mer »

Seminarium om arbetsmiljö

SGF bjuder in till seminarium om arbetsmiljöfrågor vid arbete i förorenade områden den 3/11 i Stockholm och 12/11 i Göteborg. Inom kort kommer Arbetsmiljöverkets reviderade handbok “Marksanering – Om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden”. Kom till SGFs seminarier och lär dig mer om arbetsmiljöfrågor. Från Liljemark Consulting har flera personer medverkat i …

Seminarium om arbetsmiljö Läs mer »

Markundersökningar åt miljöförvaltningen i Stockholm Stad

Liljemark Consulting utför miljötekniska markundersökningar på Kungsholmen, Långholmen och Reimersholme med syfte att utreda eventuella miljö- och hälsorisker kopplade till markföroreningar. Beställare är miljöförvaltningen i Stockholms stad.