Vi hälsar Sven välkommen!

Äntligen är Sven Ardung här hos oss på Liljemark Consulting.

Sven arbetar som uppdragsledare på vårt kontor i Göteborg. Han är utbildad kvartärgeolog och har tidigare arbetat som konsult både i Aarhus Danmark och Göteborg. Där har han arbetet med allt från fält vid miljötekniska markundersökningar, miljökontroller, upprättande av rapporter, anmälningar, riskbedömningar, åtgärdsutredningar till EDD (environmental due diligence).

Hos oss kommer Sven att arbeta med förorenade områden, främst inom uppdragsledning men även med en del fältinsatser.

Vi ställde några frågor till Sven för att du ska kunna lära känna honom bättre:

Vad driver dig i ditt arbete?

Det som driver mig är nyfikenhet och problemlösning, att vilja lösa kundens problem på bästa tänkbara sätt både ur ett hållbart perspektiv, både miljömässigt, ekonomiskt och socialt.

Varför valde du att börja jobba hos oss på Liljemark Consulting?

Redan vid första mötet med Liljemark Consulting föll jag för deras engagemang, driv, nyfikenhet på nya lösningar och att genom ett litet specialistföretag ha en större möjlighet till att kunna påverka arbetssätt och förhoppningsvis driva utvecklingen i branschen framåt bort från gamla konservativa synsätt och lösningar.

Ser du fram mot något speciellt i ditt nya arbete?

Jag ser fram emot alla nya utmaningar som jag kommer stöta på men även den gemenskap och goda stämning som det lilla personliga konsultföretaget bjuder på.

Varmt välkommen Sven!