Vi blir fler, Henriette är här!

Vi är mycket glada att hälsa Henriette Wolpher välkommen till Liljemark Consulting!

Henriette arbetar hos oss som miljökonsult på vårt kontor i Stockholm. Hon har tidigare doktorerat i organisk kemi i Konsortiet för artificiell fotosyntes. Hon har sedan jobbat inom det svenska programmet för miljöövervakning där hon har analyserat organiska föroreningar.

"Jag har alltid varit intresserad av miljöfrågor. Jag tyckte att det verkade vara en trevlig arbetsplats utifrån presentationen på hemsidan. Och det stämde verkligen när jag kom hit, säger Henriette när vi frågar varför hon valt allt jobba hos oss."

Varmt välkommen till oss Henriette!

Henriette