Varmt välkommen Wilhelm!

Vi har nöjet att presentera en ny medarbetare: Wilhelm Geier. Wilhelm arbetar på vårt stockholmskontor med markföroreningar. Tidigare har han arbetat som markföroreningsspecialist och är utbildad som ekologisk ingenjör i hemlandet USA.

Vi ställde tre snabba frågor till Wil för att du ska kunna lära känna honom bättre:

Vad driver dig i ditt arbete?

Jag tycker det är fantastiskt bra att kunna bidra till ett grönt samhälle. Att föroreningsstatusen på nya och gamla byggnader kontrolleras är en viktig del av Sveriges hållbarhetsarbete.

Varför valde du att börja jobba hos oss på Liljemark Consulting?

Liljemark lägger stort fokus på delaktighet och arbetsglädje. Jag tycker mycket om företagets struktur!

Ser du fram mot något speciellt?

Jag ser fram mot att kunna lära mig av mina nya kollegor, det känns mycket spännande. Jag är också intresserad av att vara med i uppdrag rörande PFAS-föroreningar.

Varmt välkommen Wilhelm!