Välkommen igen Robert!

Vi är glada att ännu en gång få välkomna Robert Pataki till oss, denna gång som projektanställd. Tidigare har Robert gjort sin praktik hos oss, nu kommer Robert arbeta som miljökonsult samt med ett utvecklingsprojekt om digitalisering av miljöarbete.

Robert läser sista terminen på kandidatprogrammet i geografi vid Stockholms universitet. Under utbildningen har han riktat in sig på GIS, geomorfologi och markundersökningar.

Ännu en gång, varmt välkommen Robert!