Amanda förstärker teamet i Göteborg

Vi är glada att kunna hälsa Amanda Lindgren välkommen till Liljemark Consulting! Amanda arbetar som miljökonsult på vårt kontor i Göteborg.

Amanda tog examen i våras från Göteborgs Universitet och har med det en 5-årig masterutbildning inom Geovetenskap. Med ambitionen att bli miljökonsult har Amanda i största möjliga mån inkluderat kurser inom miljövetenskap i sin utbildning, och har bland annat läst miljörätt och miljögeologi, samt hydrogeologi. Amandas mastersarbete gick ut på att utreda hur förekomsten av sura sulfatjordar i sydvästra Sverige påverkar närliggande ytvattendrag. Amanda har genom sommarjobb erfarenhet av bland annat vattenprovtagning.

Välkommen Amanda!

Amanda Lindgren