Miljötjänster

Det är viktigt att vara effektiv och konkurrenskraftig men samtidigt undvika och hantera miljörisker. Miljön är något vi måste ta hänsyn till och det regleras enligt lag men det är även ett sätt att utveckla och förbättra sin verksamhet. Liljemark arbetar brett inom miljö-, klimat- och hållbarhetsområdet. Vi arbetar i alla skeden och helst är vi med redan i planeringen av ert projekt. Inget uppdrag är för litet för oss. Vi arbetar strategiskt med KMA, hållbarhet och klimat. Det är vanligt att vi går in som miljöstöd och finns vid er sida från start till slut eller för enskilda delar. Ni kan också anlita oss som utbildare, moderatorer eller workshopledare inom området.
Vi hjälper er med

Strategiskt arbete

Vi arbetar brett med kvalitet, miljö och arbetsmiljö, hållbarhet och klimat. Vi kan hjälpa er med exempelvis:

 • Miljö och kvalitetsledningssystem. Från uppbyggnad, enskilda delar, som ett bollplank eller inför en certifieringsprocess
 • Internrevisioner
 • Miljökrav vid upphandling och leverantörsuppföljning
 • Strategiska hållbarhetsanalyser
 • Miljöutredningar
 • Cirkulär ekonomi och cirkulära flöden
 • Periodiska undersökningar
Vi hjälper er med

Samordning & stöd

Är ni behov av extra resurser till er organisation eller projekt? Vi har en lång erfarenhet av miljösamordning i flertalet branscher.

 • Miljöchef/miljösamordnare/miljöstöd till er organisation
 • Miljösamordning av byggprojekt för att ställa och följa upp miljömål samt miljökrav i alla skeden av projektet
 • Projektledare med miljökompetens för hela eller delar av projektet
 • Upphandlingsstöd
Vi hjälper er med

Miljölagstiftning

Vi är kunniga inom miljölagstiftning och arbetar brett inom området. Vi kan hjälpa er med exempelvis:

 • Miljölagstiftning för din verksamhet
 • Lagkravsbevakning och lagefterlevnadskontroller
 • Avfall och kemikalier
 • Egenkontrollprogram
 • Myndighetskommunikation
 • Mindre anmälningar, tillstånd och ansökningar
Vi hjälper er med

Kunskap

Boka in oss som utbildare, workshopledare eller föredragshållare inom våra tjänsteområden. Det går också bra att anlita oss för att moderera ert miljö- eller hållbarhetsevenemang.

 • Hålla i föredrag, kurser, workshops workshopledare och moderera sammankomster
 • Skräddarsy utbildningar och webbinarier inom våra tjänsteområden efter era behov och önskemål
 • Ta fram handböcker, vägledningar, rutiner och stöddokument för en bransch, företag eller organisation

Några projekt inom miljötjänster

Kontakta oss

Vi hjälper er även gärna med