Lär av experterna – utbildning i förorenad mark

Snart är det dags för Aktuell Hållbarhets utbildning "Förorenad mark - riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar". Utbildningen är i Stockholm den 17 oktober och det är Liljemark Consultings vd tillika senior konsult Anneli Liljemark och vår senior konsult Helena Segervall som håller i utbildningen.

Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur ett förorenat område ska förvaltas, om det behöver saneras, vem som gör vad vid hantering av förorenade områden och hur man ställer krav och kontrollerar. Utbildningen ger dig kunskaper i det juridiska ansvaret som omgärdar förorenad mark, men lägger stor vikt vid att du ska få praktisk kunskap och verktyg för att arbeta med förorenade områden.

Anmäl dig snarast för att säkra en plats på utbildningen som kommer ge dig mer kunskap inom förorenad mark.

Läs mer om utbildningen.

Om Aktuell Hållbarhet Utbildning

Aktuell Hållbarhet Utbildnings uppdrag är att erbjuda proffs och beslutsfattare marknadens mest relevanta och bästa utbildningar inom miljö, hållbarhet och CSR. Det gör de genom att samarbeta med de främsta kursledarna från näringsliv, forskning och offentlig förvaltning. Aktuell Hållbarhet Utbildning är en del av Bonnier-koncernen.