Byggnadsmiljö

Sally berättar om återbruk

Intresset för återbruk ökar. Det finns stora vinster med att återbruka byggmaterial: minska klimatavtryck, reducera utsläpp, hushålla med energi och minska uttaget av naturresurser. Svensk Byggtidning har intervjuat Liljemarks Sally Johansson om just detta. ”Om den återvunna betongen ersätter nyproducerad i exempelvis en bottenplatta blir klimatvinsten per ton betong i storleksordningen tio gånger högre än …

Sally berättar om återbruk Läs mer »

Svanen visar vägen

Svanen är Nordens officiella miljömärkning och kan användas att miljöcertifiera nya småhus, flerbostadshus, skolor och förskolor. Svanen är en utomstående oberoende part som ställer tuffa krav och kontrollerar hela byggprocessen. Svanenmärkta byggnader har låg energianvändning, uppfyller höga miljö- och hälsokrav på byggprodukter, säkrar en god innemiljö och låga emissioner och har en kvalitetssäkrad byggprocess. Resultatet …

Svanen visar vägen Läs mer »

Stockholm Stad

Återbruksinventering inför rivning samt redovisning klimatbesparing På det gamla slakthusområdet i Stockholm pågår det stora förändringar, många av de befintliga husen ska antingen bevaras eller rivas och nya hus och torg kommer byggas. I samband med den förändrade markanvändningen gjorde Liljemark Consulting mellan hösten 2021 och våren 2022 en återbruksinventering i två av de hus …

Stockholm Stad Läs mer »

Stockholm Exergi: Miljöinventering av kraftvärmeverk

Miljöinventering av kraftvärmeverk Värtaverket är ett kraftvärmeverk i Stockholm som drivs av Stockholm Exergi och förser Stockholm med värme och el. En del av anläggningen är kraftvärmeverk 6 (KVV6) som eldats med stenkol med inblandning av krossade olivkärnor och som stängde våren 2020. Liljemark Consulting fick då i uppdrag att göra en miljöinventering av hela …

Stockholm Exergi: Miljöinventering av kraftvärmeverk Läs mer »