Svenska bostäder

Miljöchef på Svenska bostäder

Svenska Bostäder är Stockholms största kommunala bostadsbolag och förvaltar ca 26 000 bostäder och bygger ca 500 nya bostäder varje år. För att leda bolagets miljöarbete och miljöenhetens arbete anlitades Anneli Liljemark som tf miljöchef under en vakansperiod. Uppdraget varade under 2,5 år och motsvarade ca 50 %. Uppdraget omfattade att leda miljöenhetens arbete men även att utveckla miljöledningsarbetet, ta fram nya interna rutiner och arbetsprocesser, handla upp avfallsentreprenader och miljökonsulter, miljöredovisning av bolagets verksamhet mm.