Miljöförvaltningen Stockholm stad

Provtagning av jord på Stockholms Badplatser

Under försommaren 2016 undersökte Liljemark Consulting på uppdrag av Miljöförvaltningen förekomst av föroreningar i mark inom 19 av Stockholms strandbad. Under en veckas tid grävdes mer än 170 ytliga provgropar för hand. För varje strandbad gjordes en förenklad riskbedömning med fokus på risker för människors hälsa samt spridning till ytvatten.