Munters

Lagkravsuppföljning hos Munters i Tobo

Vid Munters produktionsanläggning i Tobo produceras material och enheter för avfuktare för klimatkontroll. Företaget är många om att följa de miljö- och arbetsmiljökrav som ställs på dem. Liljemark Consulting har därför genomfört en lagkravsuppföljning av verksamheten avseende miljö- och arbetsmiljölagstiftning. Utifrån företagets laglista prioriterades relevanta lagkrav. Hur uppfyllande av dessa säkerställs följdes upp genom besök, intervjuer och genomgång av styrande dokument. Lagkravsuppföljningen resulterade i en sammanställning av förbättringsförslag till företaget. Uppdraget genomfördes i nära samråd med miljö- och arbetsmiljöansvariga vid företaget.