Liljemark Consulting

Nätverkande, handböcker och utbildningar

Hos Liljemark Consulting vill vi vara med och utveckla och bygga upp kunskap i branschen. Det gör vi t ex genom ett stort engagemang i branschföreningar, så som SGF och Nätverket Renare Mark. Men även genom att vara med och ta fram handledningar eller hålla kurser. Några exempel är:

Våra medarbetare medverkar som kursansvariga eller föreläsare vid exempelvis SGFs utbildningar i Miljötekniska markundersökningar och Certifieringskurs för jord och grundvatten, BFABs utbildningar.