Jernhusen

En andra titt gav stora besparingar för Jernhusen

När Jernhusen började planera för att bygga kontorshuset Eldaren i närheten av Uppsala resecentrum konstaterades att marken hade en viss föroreningsproblematik. Vi på Liljemark Consulting kopplades in för att ge ett utlåtande över de bedömningar som gjorts tidigare och kunde snabbt konstatera att de föreslagna åtgärderna var avsevärt mer omfattande än vad som var motiverat i förhållande till riskerna med föroreningen. Vi tog fram ett utlåtande över riskerna och formulerade utifrån det en saneringsanmälan med en rimlig omfattning som kommunen accepterade och som sedan låg till grund för projekteringen av grundläggningen.