Vintern knackar på

Vinterkylan börjar smyga sig på och med den kommer hala vägar, vinterdäck och vägsalt. Det som räddar många liv i trafiken innebär dessvärre även risker för människors hälsa och miljön.

DUBBDÄCK PÅVERKAR MÄNNISKORS HÄLSA

Nyttan med dubbdäck är omdiskuterat, att det räddar liv är ett faktum, men hur stor skada medför användandet? I en studie från Chalmers har man undersökt både den negativa och positiva påverkan som dubbdäck har på människors hälsa. Forskarna har sett att fastän många liv kan räddas genom användandet så innebär den negativ påverkan från däcken ett större antal dödsfall. Utöver den påverkan som kommer från att däcken river upp partiklar vid användande så har man även tittat på utsläpp vid tillverkning och de dödsfall som orsakas av gruvbrytning inför tillverkning av dubbarna. Totalt anger Chalmers att dubbdäck räddar mellan 60 och 770 levnadsår i trafiken under den svenska vintern, medan mellan 570 och 2200 levnadsår går till spillo på grund av tillverkning och användning av dubbdäck. Så vad kan vi göra för att minska denna påverkan? Forskarna anser att dubbfria vinterdäck kan vara ett alternativ med att det även behövs mer forskning kring andra alternativ.
Behövs dubbdäck verkligen där du bor? För vissa är det ett självklart ja, men långt ifrån för alla.

VÄGSALT – FÖRBÄTTRAR SÄKERHETEN MEN BIDRAR TILL SKADOR PÅ VEGETATION OCH ORGANISMER

Även användandet av vägsalt är omdiskuterat men i delar av landet anses det vara nödvändigt för att förhindra stopp i trafiken och för att förbättra trafiksäkerheten. Vägsaltet medför att vattnets fryspunkt sänks, vilket minskar risken för isiga vägbanor och därmed risken för halkolyckor. Det totala användandet av vägsalt varierar från år till år, enligt Miljömålsportalen användes det 2013 cirka 245 000 ton runt om i landet. En konsekvens av användningen är att salt sprids till mark, grundvatten och vattendrag, vilket bland annat bidrar till att försämra vattenkvalitén i privata brunnar och dricksvattentäkter. I mark och ytvatten bidrar spridningen av salt till skador på vegetation och organismer. Trafikverket arbetar dock aktivt med att minska den negativa påverkan genom att arbeta med förbättrade metoder och försök till att minska mängden salt.

En viktig åtgärd för ökad trafiksäkerhet, oavsett väglag, är att hålla avstånd och anpassa hastighet efter väglag. Med det sagt, ta hand om er i trafiken!