Vi utreder miljö- och hälsoriskerna vid brand

Den 23 december 2020 uppstod en större brand i avfallet vid Kagghamra. Liljemark Consulting har fått i uppdrag av Botkyrka kommun att utreda miljö- och hälsoriskerna med brandresterna efter den stora avfallsbranden vid Kagghamra. Syftet med uppdraget är att ge Botkyrka kommun ett underlag för beslut om hantering av brandavfallet och åtgärder för att minska spridning från området eller risker för människors hälsa och miljö.

Tacksamma för förtroendet från Botkyrka kommun.

MER OM BRANDEN

Nyhetsinslag i SVT med miljö- och klimatminister Per Bolund

Läs mer om branden på Botkyrka kommuns webbplats