Vi stöttar A-Train med hållbarhetsredovisning

Sedan 1 december 2016 ska alla stora företag, med mer är 250 anställda, göra en hållbarhetsredovisning. Den ska innehålla information om hur företaget arbetar med miljöfrågor, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

A-Train AB som driver Arlanda Express, höghastighetståget mellan Stockholm Centralstation och Arlanda flygplats, har sedan 2015 årligen tagit fram en hållbarhetsredovisning. Och för tredje året i rad stöttar vi på Liljemark Consulting, som experter på hållbarhetsredovisning, dem med detta arbete.

Hållbarhetsredovisning blir allt vanligare bland företag och vi på Liljemark Consulting är stolta över att få arbeta tillsammans med ett föregångsföretag som A-Train. Här kan du läsa A-Trains hållbarhetsredovisningar.