Världsmiljödagen 2021 – Återskapande av ekosystem

Idag, den 5 juni, firar vi Världsmiljödagen. Miljön och klimatförändringar är ett hett samtalsämne, men för att få en förändring krävs det att vi inte bara pratar utan även handlar.

Temat för Världsmiljödagen 2021 är återskapande av ekosystem. Vi är alla beroende av välmående ekosystem för vår överlevnad. Något som vi i dagsläget förstör i en alarmerande takt. Över 4,7 miljoner hektar skog – ett område som är större än Danmark – går förlorat varje år. Det är en fotbollsplan var tredje sekund. Det är inte bara skogen som skövlas, över hälften av världens våtmarker har försvunnit under förra seklet.

Men vi kan skapa förändring. Vi kan stoppa förstörelsen och återskapa ekosystem för att på så sätt bekämpa klimatkrisen, förhindra förlust av miljoner arter och förbättra livsmedels- och vattenförsörjning. Det kräver enorma insatser. Men också många små insatser som vi alla kan bidra med: att plantera träd, göra städer mer gröna, skapa en hållbar trädgård med växter som gynnar ett rikare bi- och insektsliv eller rensa skräp längs vattendrag och kuster.

Vi på Liljemark Consulting vill bidra till bra lösningar för miljön. Vi vill även uppmuntra alla andra att göra det genom att synliggöra utmaningar och lösningar. Varför inte inspireras av Jadav Payeng, en man från Indien som varje dag i över 40 år har planterat ett träd? Han började plantera träd på en sandbank vid floden Brahmaputra, nu är hans skog mer än 560 hektar, och den växer fortfarande.

VÄRLDSMILJÖDAGEN

Världsmiljödagen firas årligen över hela världen den 5 juni. Dagens syfte är att öka medvetenheten och inspirera till handling. I år firar Världsmiljödagen 50 år, den instiftades efter FN:s miljövårdskonferens i Stockholm 1972. Dagen är ett initiativ och ett återkommande evenemang som drivs av FN:s miljöprogram (UNEP).