Tryggare hantering av personuppgifter

Vi på Liljemark Consulting har alltid värnat om din personliga integritet och personliga uppgifter. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss.

Liljemark Consulting har vidtagit en rad åtgärder för att skydda dina personuppgifter exempelvis har vi uppdaterat vår policy för personuppgiftshantering. Vi fortsätter att arbeta aktivt med utveckling av våra rutiner, vår IT-miljö och utbildning för våra medarbetare för att du även i framtiden ska känna dig trygg.

Så här använder vi dina personuppgifter