TF miljöchef för svenska bostäder

Under oktober 2012 har Anneli Liljemark börjat som tf Miljöchef hos Svenska Bostäder i Stockholm. Uppdraget innebär att, under en vakansperiod hos Svenska Bostäder, på deltid vara tf chef för miljöenheten och leda företagets miljöarbete.

www.svenskabostader.se