Svanen visar vägen

Svanen är Nordens officiella miljömärkning och kan användas att miljöcertifiera nya småhus, flerbostadshus, skolor och förskolor. Svanen är en utomstående oberoende part som ställer tuffa krav och kontrollerar hela byggprocessen.

Svanenmärkta byggnader har låg energianvändning, uppfyller höga miljö- och hälsokrav på byggprodukter, säkrar en god innemiljö och låga emissioner och har en kvalitetssäkrad byggprocess. Resultatet blir en byggnad där människor får en sund inomhusmiljö, och där påverkan på miljön blir så liten som möjlig. Som ett välkänt, trovärdigt och respekterat miljömärke blir Svanen ett kvitto på att byggnaden är en bra produkt.

Renoveringsprojekt kan också miljöcertifieras med Svanen. Svanenmärkt renovering är ett bra verktyg för att säkra att renoveringsprojekt blir utförda med skarpa miljökrav, god kvalitetssäkring och med hänsyn till en god inomhusmiljö. Vi på Liljemark erbjuder unik kunskap och erfarenhet inom Svanenmärkning av både nya byggnader och renoveringsprojekt. Vi kan hjälpa er med Svanensamordning av projektet, ta hand om alla kontakter med Svanen och genomföra interna utbildningar angående Svanens krav.

Mer om Svanenmärkning för byggnader

Mer om hur Liljemark Consulting arbetar med byggnadsmiljö och Svanenmärkning