Siktet mot en giftfri miljö

Liljemark Consulting deltar i Örebro universitets forskningsprojekt EnForce. Syftet med EnForce är att hitta och studera olika toxiska ämnen som finns i vårt samhälle och i miljön, för att bidra till förbättrad riskbedömning och åtgärder av dessa.

I fredags hölls det första projektseminariet och resultat redovisades från de delprojekt som har startat. Vi var på plats och fick bland annat höra om provtagning av mikroplaster i Östersjön, om förekomst av PFAS i miljön i Norden, om forskning kring samband mellan PFAS och typ 1 diabetes samt om spridning och risker med porslinsavfall i mark i Lidköping.

Vi på Liljemark Consulting har hittills bidragit till projektet genom att skicka in ytliga jordprover från flera parker i Stockholm. Proverna kommer att studeras för att titta på vilka PAH:er som finns i vår omgivning, inte bara de 16 olika PAH:er som vi vanligtvis analyserar för utan även andra som, utifrån tidigare forskning med bioreceptorer, har visat sig vara toxiska.

Vi ser fram mot att följa med i detta intressanta projekt!

———————————————————————————————————

TIDIGARE NYHETER OM ENFORCE:

Nu är ENFORCE igång!

EnForce – ett forskningsprojekt