Seminarium om arbetsmiljö

SGF bjuder in till seminarium om arbetsmiljöfrågor vid arbete i förorenade områden den 3/11 i Stockholm och 12/11 i Göteborg. Inom kort kommer Arbetsmiljöverkets reviderade handbok “Marksanering – Om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden”. Kom till SGFs seminarier och lär dig mer om arbetsmiljöfrågor. Från Liljemark Consulting har flera personer medverkat i arbetet med handboken.
SGF – Seminarium