Remiss – Handboken ”Marksanering – Om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden”

Anneli Liljemark medverkar i SGFs projekt med uppdatering av handboken om arbetsmiljöfrågor vid arbete i förorenade områden. Materialet är nu ute på remiss för synpunkter från branschen. Remissen är öppen för alla att svara på. Mer information finns på www.sgf.net