Ramavtal med Exploateringskontoret i Stockholm

Vi är stolta och glada över att vara en av fem konsulter som har tecknat ramavtal med exploateringskontoret i Stockholm Stad gällande utredningar av förorenade områden. Vi ser fram mot ett givande samarbete och intressanta uppdrag framöver!