Nya regler för cisterner med brandfarliga vätskor

1 juli i år började nya föreskrifter från MSB (MSBFS 2018:3) och Naturvårdsverket (NFS 2017:5), om cisterner för brandfarliga vätskor och spillolja, att gälla. Den som har en cistern har ansvar för att den inte påverkar miljön. Några nyheter, jämfört med tidigare föreskrifter, är att:

  • Inom vattenskyddsområden ska alla cisterner ha sekundärt skydd vid hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja.
  • Minst 4 veckor innan installation av cistern ska tillsynsmyndigheten informeras om det.
  • MSB har krav på att kontroller ska utföras av ett ackrediterat organ. Är det inom vattenskyddsområde ska även kontroll enligt Naturvårdsverkets föreskrifter. Detta innebär att det krävs två kontrollrapporter.
  • Man ska omedelbart underrätta tillsynsmyndigheten redan vid misstanke av att mark eller vattenområde har blivit förorenat.

VILL DU VETA MER?

Läs mer om MSBFS 2018:3 på MSBs webbplats

Läs mer om NFS 2017:5 på Naturvårdsverkets webbplats