Nya bedömningsgrunder för förorenade massor

Avfall Sverige har uppdaterat sina bedömningsgrunder för klassificering av förorenade massor som farligt avfall. I en ny rapport redovisas kortfattat relevant lagstiftning samt en metodik för att bedöma om de förorenade massor är farligt avfall.

Avfall Sverige gav 2007 ut rapporten ”Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor”. Mycket har hänt sedan dess, nya lagar och regler har tillkommit i Sverige och EU som påverkar bedömningen av farligt avfall. Utifrån detta har den nya rapporten tagits fram, och den visar även på en metod som omsätter EU:s nya regler till praktik.

Rapporten riktar sig till oss som arbetar förorenade områden eller hanterar avfall, samt även de myndigheter som är berörda av detta.

Du hittar rapporten på Avfall Sveriges webbplats.