Ny metod för att identifiera PAC

Vi är en del av forskningsprojektet EnForce vid Örebro Universitet. För ett par veckor sedan var vi där och fick höra om vad som händer.

Ett intressant projekt som presenterades var en metod där man identifierar polycykliska aromatiska föreningar (PAC) i miljöprover samtidigt som man får information om deras toxicitet. Metoden kallas effektstyrd analys. Man gör enklare toxicitetstest, så kallade bioreporter test, parallellt med analysen av vilka ämnen som ingår i provet och kan på så sätt identifiera de ämnen som har toxiska effekter.

Nuvarande riskbedömningsmetodik för områden förorenade med PAC saknar verktyg för en heltäckande bild av föroreningssituationen. Utveckling av analysverktyg som kan bedöma de faktiska kemiska riskerna med PAC-förorenade områden och återvunnet material, kan bidra till bättre beslutsunderlag för saneringsåtgärder och möjliggöra en hållbar återvinning av material. Det ska bli spännande att få höra hur detta utvecklas!

Här kan du läsa mer om projektet.

TIDIGARE NYHETER OM ENFORCE:

Nu är EnForce igång

EnForce – ett forskningsprojekt

Med sikte mot en giftfri miljö