Ledningssystem ska hjälpa begravningsbyråer

Sveriges Begravningsbyråers Förbund, SBF, arbetar med att ta fram och implementera ett ledningssystem. Liljemark Consulting har bidragit till detta genom att vi har gjort ett förslag på hur man kan starta och bygga upp ett arbete med ledningssystem för kvalité, arbetsmiljö och miljö enligt ISO standarder 9001, 45001 och 14001.

VAD INNEBÄR ETT LEDNINGSSYSTEM?

Ledningssystem är ett verktyg för att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt fastställda rutiner och som ett stöd för medarbetarna i deras dagliga arbete.

Det finns många fördelar med ett ledningssystem. Att ha ett ledningssystem innebär att:

 • man arbetar mot mål
 • det finns rutiner att arbeta efter
 • avvikelser rapporteras och åtgärdas
 • kontinuerlig uppföljning och rapportering
 • tjänster och produkter förbättras
 • utbildning och trygghet i arbetet
 • alla är delaktiga.

HUR GÖR MAN FÖR ATT INFÖRA ETT LEDNINGSSYSTEM?

Vid införandet av ledningssystemet utgår vi från de delar som redan finns hos kunden. Utifrån det definierar vi vilka nya delar som är nödvändiga att ta fram för att komma i gång med ledningssystemet. Vi bedömer även vilka delar som möjliga att ta fram lite längre fram. För SBF finns ytterligare en dimension att ta hänsyn till, nämligen vilket stöd de kan ge till de 425 auktoriserade begravningsbyråerna i deras arbete. Efter införandet fortsätter arbetet, det är ett ständigt pågående arbete, vi förändras och omvärlden förändras, och därför behövs det justeras och följas upp. SBF har sedan tidigare kunskap inom flera av områden, vi på Liljemark har därför hjälpt dem med verktyg och tips på hur de kan utveckla sitt arbete framåt.

Arbetet med ledningssystem hos begravningsbyråerna kommer öka tryggheten för de som arbetar hos dem gällande arbetsmiljö, förbättra och tydliggöra deras tjänster och miljöarbete både internt och externt. Arbetet kommer att hjälpa SBF internt, men exakt hur deras medlemmar väljer att arbeta är ännu inte bestämt.

Modell för ledningssystem

Tack Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att Liljemark Consulting har fått förtroendet att arbeta tillsammans med er i ert viktiga arbete.

OM SBF

SBF bildades 1922 och är en medlemsorganisation för ca 400 privatägda begravningsbyråer i landet. Att vara en auktoriserad begravningsbyrå ställer högt ställda krav på bland annat utbildning, material, lokal, bilar och ansvarsförsäkring.

Organisationens uppgift är att:

 • verkar för att yrkeskåren är kunnig och ansvarskännande
 • främja god begravningssed och yrkesetik
 • ge allmänheten konsumentupplysning och konsumentskydd
 • tillvarata medlemmarnas yrkesintressen
 • bistå medlemmarna vid yrkets utövande.

Läs mer om SBF på deras webbplats

OM LEDNINGSSYSTEM

Vill du veta mer om ledningssystem och ISO standarder så rekommenderar vi att du läser med på SIS webbplats 

VILL NI OCKSÅ ARBETA STRATEGISKT MED ERT HÅLLBARHETSARBETE?

Går ni i tankarna att utveckla ert hållbarhetsarbete? Om ni behöver hjälp, tveka inte att kontakt oss så berättar vi mer. Du kan även läsa mer om vår tjänster.