Kurs i riskvärdering

För en vecka sen, den 25 mars, arrangerade Länsstyrelsen i Västra Götalands län en kurs i riskvärdering av förorenade områden för länets kommunala miljöhandläggare. Syftet med kursen var att få en inblick i den nya vägledningen från Statens geotekniska institut, SGI, och få prova på att genomföra en riskvärdering.

Liljemarks Ingela Forssman och Jessica Åberg var kursledare under dagen, som bjöd på många intressanta frågor och praktiska exempel. Stort tack till alla kursdeltagare för ert engagemang!

Vill du ha en kurs?

Om du precis som Länsstyrelsen vill arrangera en kurs är du varmt välkommen att kontakta oss.