Klimatpakten, hur ska vi klara oss ur klimatkrisen?

How on Earth ska vi klara oss ur klimatkrisen? Detta kommer vi diskutera på Klimatpaktskonferensen 2019, som går av stapeln den 15 oktober i Stockholms Stadshus. Konferens bjuder på korta seminarier, samtalstid, rundabordssamtal och kunskapsutbyte. Vi kommer att vara på plats för att lära oss av andra och för att dela med oss i samtal och vid vår utställning.

VAD ÄR KLIMATPAKTEN?

Klimatpakten är ett klimatnätverk för Stockholms stad, organisationer och företag, där vi samarbetar för minskad klimatpåverkan. Det är en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Klimatpakten samordnas av Stockholms stads miljö- och klimatborgarråd, och har idag över 250 medlemmar, där vi på Liljemark Consulting är en av dem.

Vi är med i Klimatpakten för att bidra med åtgärder för att nå klimatmålen och för att hjälpa andra att även göra det.