Höjd kvalitet genom certifierade provtagare

Förra veckan var det dags för SGF:s certifieringskurs för provtagning av ytvatten och sediment. Linda Sverin från Liljemark Consulting gick kursen. Vi har sedan tidigare en provtagare som är certifierad för sediment och ytvatten men snart har vi alltså två stycken. Och det är vi mycket stolta över!

Kursen är en del i processen för certifiering av miljöprovtagare enligt Nordtest, det krävs även godkänd tentamen. Syftet med certifiering av miljöprovtagare är att höja kvaliteten på miljötekniska undersökningar, det vill säga att säkerställa att provtagare har tillräcklig kompetens och att provtagningen utförs med rätt metodik och utrustning.