Hållbarhet är det nya svarta

Idag är det Black Friday. På måndag är det Cyper Monday. För någon vecka sedan var det Singles Day. Och så kommer Mellandags-rean sen. Men hur hänger denna konsumtionsfest ihop med att det återvunna plagget förra året utsågs till årets julklapp och att miljö och hållbarhet står högt upp på agendan både vid middagssamtal och i nyhetsrapportering?

Black Friday uppmärksammas på alla möjliga sätt: mängder av reklam i vår mejl och sociala medier, ute på stan och i tidningar. Men även med kommentarer om att det är ännu en kommersiell högtid från USA och motreaktioner som White Monday.

Enligt undersökningar har vi svenskar blivit mer medvetna om vad vi lägger våra pengar på. Men fortfarande konsumerar vi naturresurserna långt bortom vad vår planet klarar av. Men det finns tydliga vägar framåt. Det 12e globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 handlar om hållbar konsumtion och produktion. Det är ett mål i sig, med flera undermål, men även en viktig faktor för att nå de andra 16 målen. Utan omställning till en hållbar konsumtion och produktion blir det nästintill omöjligt att utrota fattigdom, minska ojämlikheter och lösa klimatkrisen.

De delmål inom det 12e målet som vi på Liljemark Consulting fokuserar extra på är:

  • 12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall. Vi hjälper till från början till slut, vi inventerar, undersöker och gör kemikaliebedömningar samt föreslår hantering av kemiska produkter och avfall och projektleder åtgärder.
  • 12.6 Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning. Vi erbjuder stöd till företag att ställa miljökrav samt att göra analyser, utredningar, rapporter och hållbarhetsredovisningar.

Det handlar inte om att sluta producera och konsumera, inte heller att sluta handla på extrapris. Det handlar om att inte överkonsumera, att välja produkter och tjänster som produceras hållbart och som företag att ta ansvar för att ha en schysst produktion samt att hantera avfall och kemikalier på ett bra sätt. När en vara är väldigt billig finns det anledning att fundera på under vilka villkor och med vilka metoder den har producerats. Det handlar helt enkelt att göra medvetna och hållbara val. Hållbart är det nya svarta.

GLOBALA MÅLEN – AGENDA 2030

Agenda 2030 är ett samarbete för hållbar utveckling. Visionen är att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen och främja fred till år 2030. De 17 målen innefattar tre dimensioner av hållbar utveckling: ekonomisk, social och miljömässig.

Du kan läsa mer om hur vi arbetar med de globala målen

Du kan även läs mer om de globala målen på globalamalen.se

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR

Statusrapport för Boliden
Statusrapport för Waggeryd Cell
Stöttar A-Train med hållbarhetsredovisning
Hur tar man hand om gamla synder på bruksområde?
Från förorenad mark till rekreationsområde