Från förorenad mark till rekreationsområde

Fram till maj 2019 kommer vi på Liljemark Consulting att utföra åtgärdsförberedande undersökningar och projektera efterbehandlingen av Bälnäs sågverk. Detta görs på uppdrag av Dals-Eds kommun. Det gamla sågverket har varit en plats för industriell verksamhet i över hundra år och verksamheten avslutades 1985. För att förhindra rötskador impregnerades virket med pentaklorfenol. Det har även förekommit impregnering av slipers med kreosot. Verksamheten har bidragit till att marken i området är förorenat av dioxin, som är en biprodukt vid tillverkning av pentaklorfenol. Användningen av kreosot har lämnat efter sig PAH-föroreningar.

I uppdraget kommer vi att utföra en kompletterande provtagning för att avgränsa föroreningarna och därefter ta fram förfrågningsunderlag för efterbehandlingsåtgärder. Målet med åtgärderna är att området ska kunna användas som rekreationsområde där människor kan plocka bär och svamp, äta fisk och kräftdjur från sjön och bada i närliggande vikar utan någon hälsorisk från det förorenade området.

Tack Dals-Eds kommun för uppdraget och förtroendet!