Enkät från SGI är här

Vill du vara med och bidra till utveckling? Nu har du chansen genom att svara på en enkät från Statens geotekniska institut.

SGI utför återkommande en enkät inom efterbehandlingsområdet. Nu har du möjlighet att svara årets enkät, den sjätte i ordningen, som fokuserar på vad som krävs för att öka implementeringen av alternativa åtgärder till gräv och schakt. Enkäten vänder sig till alla inom efterbehandlingsområdet och tar 10-15 minuter att genomföra.

Här hittar du enkäten