Digitalt verktyg underlättar återbruksinventering

Cirkulärt byggande och återbruk är en viktig del i att bidra till hållbarhet och skapa en schysst miljö. Vi är sedan årsskiftet samarbetspartner till Centrum för cirkulärt byggande – CCBuild.

CCBuild har intervjuat Liljemarks Sally Johansson om återbruksinventering och digitala verktyg som underlättar arbetet. Sally Johansson har gjort miljöinventeringar i många år och är van att använda kamera och anteckna på pappersritningar. 

– Vår beställare ville veta vilka delar av byggnaderna man tjänar mest på att återbruka, både när det gäller klimatbesparing och vad som är praktiskt genomförbart. Detta var ett första steg för att få ett beslutsunderlag, berättar Sally Johansson.

Vi har använt CCBuilds digitala verktyg för att återbruksinventera två byggnader som ska rivas. Det handlar om utrymmen för kontor och industri med en area på 10 000 respektive 4 500 kvadratmeter.

Läs hela intervjun >>