Certifierad provtagning

Vi har nu två konsulter, Emelie och Patrik, som är certifierade för miljöprovtagning i jord och grundvatten varav Emelie även är certifierad för provtagning i ytvatten och sediment.