Branschutveckling kräver engagemang

Vår ambition är att vara med och utveckla samhället och branschen; det gör vi genom att ständigt försöka förbättra oss, ta in ny kunskap och hitta nya lösningar. Men vi gör även det genom att engagera oss i den bransch vi verkar i. Vi tror att branschutveckling bäst sker i samverkan med andra. Att ha en aktiv roll i ett nätverk med över 1300 enskilda medlemmar och drygt 200 medlemsföretag som träffas för att nätverka, byta erfarenheter och lära av varandra är för oss därför en självklarhet. 

Förra veckan gick Renare Marks Vårmöte av stapeln. Det var två intressanta dagar av föredrag, digital utställning och posterutställning, årsmöte och samtal med branschkollegor. Vi på Liljemark Consulting är väldigt glada att vår Johanna Svederud valts till att fortsätta som ordförande i Nätverket Renare Mark. Tidigare i år fick även vår kollega Emelie Westman fortsatt förtroende och blev återigen invald i styrelsen för Renare Mark Region Väst.

Grattis Emelie och Johanna till uppdragen!  

Du får mer information om Renare Mark på deras webbplats