Bättre arbetsmiljö i förorenade områden

Hur funkar arbetsmiljöarbete när man arbetar i förorenade områden? Vilka risker finns och hur förebyggs dem? Vem är egentligen ansvarig och vad är okej? Nu är Sveriges Geotekniska Föreningens utbildning om arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden här. Projektledare för framtagandet av utbildningen har varit vår Anneli Liljemark tillsammans med Helena Fürst på WSP.

Syftet med utbildningen är att ge kunskap om arbetsmiljöfrågor vid arbete i förorenade områden. Kursen är en grundläggande utbildning som ger en bra grund för alla som beställer, planerar, leder och utför arbeten i förorenade områden.  Här kan du läsa mer om utbildningen.

Att värna om och säkra en god arbetsmiljö är ett viktigt ansvar för alla arbetsgivare och något som vi på Liljemark Consulting brinner för. I många yrken utsätts medarbetare för arbetsmiljörelaterade risker, och att identifiera och förebygga dem är viktigt för att undvika olyckor och tillbud. Vi kan hjälpa er med att identifiera och förebygga arbetsmiljörisker i din organisation. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er? Hör av dig till oss så berättar vi mer.