Arbetsmiljö – A och O för hälsa och säkerhet

Idag den 28 april på den årliga Världsarbetsmiljödagen vill vi belysa vikten av ett förebyggande arbetsmiljöarbete lite extra. Att värna om och säkra en god arbetsmiljö är ett viktigt ansvar för alla arbetsgivare.

I många yrken utsätts medarbetare för arbetsmiljörelaterade risker, och att identifiera och förebygga dem är viktigt för att undvika olyckor och tillbud. För alla som jobbar med förorenade områden är det viktigt att arbeta förebyggande med god arbetsmiljö för att undvika exponering för farliga ämnen. Men hur gör man det och vad är det som gäller?  Vi vill passa på att tipsa dig om Sveriges Geotekniska Föreningens utbildning om arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden.