500 000 möjligheter att utveckla företaget

Nu ska Liljemark Consulting utveckla verksamheten genom digitalisering. Vi har beviljats en affärsutvecklingscheck för digitalisering på 250 000 kronor från Tillväxtverket med kravet att lägga lika mycket själva, detta bidrag kommer göra att vi nu kan gå från idé till verklighet.

Digital teknik förändrar varje dag vårt samhälle och hur vi lever. Digitaliseringen ger oss möjlighet att göra nya saker, samma saker men på ett nytt och mer effektivt sätt.

Vi vill skapa nya affärer och effektivare processer genom digitalisering av delar av företagets tjänster samt interna processer. Det kommer leda till att vi höjer nivån på tjänsterna och på så sätt bidra till företagets tillväxt samt ännu starkare samarbete mellan medarbetare.

Vårt arbete delas upp i fyra delprojekt:

  • Automation av rapporteringsprocesser
  • Visualisering av analysresultat
  • Nya affärer
  • Digitaliseringsstrategi för företagets processer