Ny medarbetare har gjort entré hos oss

Vi hälsar Helena Segervall varmt välkommen till Liljemark Consulting. Helena kommer att arbeta på vårt stockholmskontor med strategiska miljö- och hållbarhetsfrågor, tillståndsprövningar och miljöbedömningar, projektledning och miljöutredningar. Hennes specialområden är vatten- och kemikaliefrågor.

Tidigare har Helena arbetat som chef inom offentlig förvaltning, på kommunala miljökontor och på Kemikalieinspektionen. Före det arbetade hon på länsstyrelsen, exempelvis med tillståndsprövning, förorenade områden och med vattenförvaltning på vattenmyndigheten, och som miljö- och hälsoskyddsinspektör och miljöingenjör inom kommunal verksamhet.

Vi ställde tre snabba frågor till Helena för att du ska kunna lära känna henne bättre:

Varför vill du jobba med miljö och hållbarhet?
Mitt driv kommer från att jag med min kunskap och erfarenhet kan bidra till att vi får hållbara och miljösmarta förändringar i samhället.

Varför valde du att börja jobba hos oss på Liljemark Consulting?
Liljemark Consulting är en lagom stor konsultfirma inom ett mycket intressant miljösegment, och med potential. Dessutom är det trevliga medarbetare.

Ser du fram mot något speciellt i ditt nya arbete?
Jag ser fram mot att i ännu högre utsträckning direkt kunna bidra med min kompetens till miljöåtgärder i samhället.

Varmt välkommen Helena!

Bild på Helena Segervall