Ledningsgrupp

Vår VD och grundare Anneli Liljemark har det operativa ansvaret för företaget och leder verksamheten inom de ramar som styrelsen fastställt. Till sin hjälp med arbetet att leda företaget har hon en ledningsgrupp.

Ledingsgruppen 2018

Ledningsgruppen arbetar med både strategiska frågor, så som verksamhetsinriktning och beredning inför styrelsen, och operativa frågor. Genom ledningsgruppen kommer fler perspektiv och kompetenser in i besluten, och det blir en bredare förankring i organisationen.

Ledningsgruppen består av:

  • Elin Pirard – ansvarig Stockholm
  • Jessica Åberg – ansvarig Göteborg
  • Anneli Liljemark – VD
  • Johanna Svederud – ansvarig marknad och IT