Emelie invald i Renare Mark Västs styrelse

Igår var det årsmöte för Renare Mark Väst. På mötet blev vår kollega Emelie Westman invald i styrelsen. Grattis till Emelie och till Renare Mark!

Efter mötet följde Emelie och Jessica Åberg med på ett intressant studiebesök på NCCs arbetsplats Trafikplats Tingstad som är en delentreprenad i Marieholmsförbindelsen. Det omfattar en ny trafikplats med fem nya broar och anslutning till en ny tunnel under Göta älv. Entreprenaden går igenom ett gammalt industriområde som har inneburit utmaningar med förorenade fyllnadsmassor, tjärasfalt och hantering av länsvatten.

Jessica och Emelie på studiebesök på Trafikplats Tingstad