Nu blir vi fler – välkommen Mona!

Vi har nöjet att presentera en ny medarbetare: Mona Newair. Mona arbetar på vårt Stockholmskontor. Mona är disputerad i geologi vid universitetet i Kairo. Hon har tidigare arbetat med miljöprovtagning och som miljöingenjör.

Vi ställde tre snabba frågor till Mona för att du ska kunna lära känna henne bättre:

Vad har du gjort innan du började arbeta här?

Jag kommer från Egypten och har bort i Sverige i ca 7 år, jag utbildad naturkunskap program inriktning miljö. Jag har arbete i många år med miljö och med förorenade områden, till exempel med miljöteknisk markundersökning, masshantering, efterbehandlingsåtgärder, miljökontroll och avfalls hantering.

Varför valde du att börja jobba på Liljemark Consulting?

Liljemark är ett väldigt starkt företag min bransch, att jobba här kommer att hjälpa mig att utvecklas och lära mig nytt.

Ser du fram mot något speciellt?

Jag ser fram mot att behålla mina styrkor och jobba på mina svagheter, att använda alla möjligheter för att utvecklas på arbetsplats och att bidra.

Välkommen önskar vi alla på Liljemark Consulting!

Mona