Nyheter

Tryggare hantering av personuppgifter

Vi på Liljemark Consulting har alltid värnat om din personliga integritet och personliga uppgifter. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Liljemark Consulting har…
Läs mer

Bild på undersökningsinstrument

Med sikte mot en giftfri miljö

Liljemark Consulting deltar i Örebro universitets forskningsprojekt EnForce. Syftet med EnForce är att hitta och studera olika toxiska ämnen som finns i vårt samhälle och i miljön, för att bidra till förbättrad riskbedömning och…
Läs mer

Från industrimark till vattennära bostäder

I Uddevalla pågår planering för att göra stadens centrum ännu mer attraktivt genom att flytta hamnen och andra verksamheter från stadskärnan, för att ge plats för bostäder. Anegrundsområdet är beläget i södra hamnen och…
Läs mer