Nyheter

Välkommen Malin!

Vi är mycket glada att hälsa Malin Höök välkommen till Liljemark Consulting! Malin har arbetat 28 år som miljö- och hälsoskyddsinspektör i stora och små kommuner samt 9 år på Generalläkaren (Försvarsmakten) och avslutningsvis…
Läs mer

Föroreningar i parker och båtuppläggningsplatser

Liljemark Consulting har, på uppdrag av miljöförvaltningen i Stockholms stad, gjort miljötekniska markundersökningar vid sju parker och fyra båtuppläggningsplatser. De undersökta områdena ligger i de norra och västra delarna av Stockholm. Undersökningarna gjordes för…
Läs mer

Nu söker vi fler medarbetare – är det du?

Just nu söker vi flera nya medarbetare att förstärka vår organisation med: Projektledare marksanering Affärsutvecklare strategiska miljö- och hållbarhetstjänster Konsult förorenade områden i Göteborg Konsult förorenade områden i Stockholm Vi är ett växande konsultföretag…
Läs mer